Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Hospice
Smútok
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at