Pozri tiež
Centrá sociálnej pomoci
Finančná podpora pre osoby so zdravotným postihnutím
Finančná pomoc v núdzi
Ochrana bytu
Orientačné sadzby sociálnych dávok
Príspevok na nájomné
Sociálne poradenstvo
Základné finančné zabezpečenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at