všeobecnejšie informácie
Samostatná zárobková činnosť
Pozri tiež
Domáca pomoc v rodinnom prostredí
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at