všeobecnejšie informácie
Nezamestnanosť
Pozri tiež
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at