Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Poplatok za recept
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at