Pozri tiež
Centrá sociálnej pomoci
Daňový úrad
Orientačné sadzby sociálnych dávok
Poradenstvo pre nájomníkov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at