Pozri tiež
Mediácia
Otcovstvo
Právo návšetvy
Sprevádzanie dieťaťa pri návšteve
Úrad pre mladistvých
Výživné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at