špeciálne informácie
Sprevádzanie dieťaťa pri návšteve
Pozri tiež
Okresné súdy
Právo na výkon opatrovníctva
Rodičia – samoživitelia
Úrad pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at