Pozri tiež
Detský ombudsman
Informácie pre deti a mládež
Mládežnícke organizácie a zväzy
Poradenstvo pre dievčatá
Profesijná orientácia
Rekreačné zariadenia pre mladých
Ubytovanie pre mládež
Úrad pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at