Pozri tiež
Linky tiesňových volaní
Ministerstvo vnútra
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at