všeobecnejšie informácie
Podpora v nezamestnanosti
Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi
Limit vedľajších zárobkov
Základné finančné zabezpečenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at