všeobecnejšie informácie
Rozchod partnerov
Pozri tiež
Detský ombudsman
Mediácia
Právo na výkon opatrovníctva
Súdna asistencia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at