Pozri tiež
Krízová intervencia
Sociálne psychiatrické služby
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)
Vierovyznanie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at