Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi
Poradenstvo pre nájomníkov
Základné finančné zabezpečenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at