Pozri tiež
Bezbariérové bývanie
Opravy
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at