Pozri tiež
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Lieky
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Opatrovateľský dozor
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at