špeciálne informácie
Neurologické ochorenia - svojpomoc
Pozri tiež
Demencia
Liečenie pomocou zvierat
Mozgová porážka
Roztrúsená skleróza
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at