špeciálne informácie
Násilie voči deťom
Násilie voči ženám
Obchod so ženami
Obťažovanie a prenasledovanie
Psychický teror
Sexuálne násilie
Pozri tiež
Informácie pre deti a mládež
Register trestov
Sebaobrana
Sexuálne násilie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at