všeobecnejšie informácie
Ministerstvá
Pozri tiež
Postpenitenciárna starostlivosť
Starostlivosť o väzňov
Súdy
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at