špeciálne informácie
Bývanie pre utečencov
Pomoc repatriantom
Ponuky ubytovania pre migrantov
Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi pre migrantov
Jazykové kurzy
Poradenstvo v cudzom jazyku
Povolenie na pobyt
Rasizmus
Rodinné alebo partnerské poradenstvo pre migrantov
Rómovia
Štátna príslušnosť
Utečenci
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at