špeciálne informácie
Odškodnenie obete páchateľom
Pozri tiež
Obťažovanie a prenasledovanie
Odškodnenie obete páchateľom
Okresné súdy
Rodinná poradňa
Rozchod partnerov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at