špeciálne informácie
Lekárska pohotovosť
Úradný lekár
Zubári
Pozri tiež
Homeopatia
Choré deti
Lekárska pomoc pre ľudí bez domova
Lieky
Obhajca záujmov a práv pacientov
Rýchla zdravotná pomoc
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at