špeciálne informácie
Bytová komisia
Oblastná pomoc pre komunálne bývanie
Pozri tiež
Oblastná pomoc pre komunálne bývanie
Ponuky ubytovania
Poradenstvo pre nájomníkov
Zvyšovanie kvality bývania
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at