Pozri tiež
Daň za psa
Liečenie pomocou zvierat
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at