Pozri tiež
Ministerstvo školstva
Školská psychológia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at