Pozri tiež
Detský ombudsman
Informácie pre deti a mládež
Poradenstvo pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at