špeciálne informácie
Závislosť od alkoholu
Závislosť od drog
Závislosť od hry
Závislosť od Internetu
Závislosť od liekov
Závislosť od nakupovania
Závislosť od nikotínu
Pozri tiež
Psychoterapia
Závislosť od zhromažďovania predmetov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at