špeciálne informácie
Finančná pomoc v núdzi pre migrantov
Finančná pomoc v núdzi pre rodiny
Finančná pomoc v núdzi pre starých občanov
Pozri tiež
Darcovstvo
Ministerstvo rodiny
Pomoc rodičom
Úrad pre mladistvých
Základné finančné zabezpečenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at