Pozri tiež
Civilná ochrana
Darcovstvo
Pomoc obetiam
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at