všeobecnejšie informácie
Zárobková činnosť
Pozri tiež
Minimálny pracovný úväzok
Odbory
Pracovné právo
Samostatná zárobková činnosť
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at