Pozri tiež
Lekári
Lekárska pohotovosť
Podpora zdravia
Rýchla zdravotná pomoc
Zdravotný úrad
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at