všeobecnejšie informácie
Úmrtie
Pozri tiež
Advokát
Notári
Právne poradenstvo
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at