všeobecnejšie informácie
Ubytovanie pre mládež
Pozri tiež
Krízové centrá pre mladých ľudí
Ubytovne pre mládež
Úrad pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at