špeciálne informácie
Daň za psa
Poplatky za rozhlas a televíziu
Pozri tiež
Kultúrny pas
Orientačné ceny služieb sociálneho blahobytu
Poplatok za recept
Príspevok na náklady nemocníc
Zľavnené cestovné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at