Pozri tiež
Dôchodky
Limit vedľajších zárobkov
pracovný úraz
Zdravotné poistenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at