Pozri tiež
Obete zločinov
Odškodnenie obete páchateľom
Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Register trestov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at