všeobecnejšie informácie
Ponuky na voľný čas
Pozri tiež
Duševné choroby
Rekreačné zariadenia pre postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at