Pozri tiež
Hluchonemí a nevidomí
Nedoslýchavosť
Postihnutie sluchu – svojpomoc
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at