špeciálne informácie
Domovy a opatrovateľské ústavy
Opatrovateľský dozor
Spoločné byty pre staré osoby
Pozri tiež
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Bývanie pre postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at