všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
špeciálne informácie
Sexuálne násilie - svojpomoc
Pozri tiež
Mrzačenie genitálií
Násilie v domácnosti
Násilie voči deťom
Násilie voči ženám
Obchod so ženami
Pohlavné choroby
Prostitúcia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at