špeciálne informácie
Obete vojen
Obete zločinov
Pozri tiež
Násilie v domácnosti
Odškodnenie obete páchateľom
Prírodné katastrofy
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at