špeciálne informácie
Telefonická pomoc opatrujúcim
Pozri tiež
Ošetrovateľské pomôcky
Poradenstvo pre opatrovníkov
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at