špeciálne informácie
Svojpomoc pri Downovom syndróme
Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at