Pozri tiež
Odbory
Pracovná inšpekcia
Pracovné súdy
Rovnocenné zaobchádzanie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at