Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi
Oblečenie
Potravinová pomoc
Prírodné katastrofy
Sklad nábytku
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at