Pozri tiež
Bývanie pre postihnuté osoby
Duševné choroby
Ponuky ubytovania
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at