Pozri tiež
Dovolenka pre osoby so zdravotným postihnutím
Mobilita zdravotne postihnutých osôb
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Prepravná služba pre zdravotne postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at