Pozri tiež
Akútna psycho-sociálna starostlivosť
Psychoterapia
Samovražda
Sociálne psychiatrické služby
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at