Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi pre starých občanov
Právne zastupovanie seniorov
Rekreačné zariadenia pre seniorov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at