Pozri tiež
Hospice
Obhajca záujmov a práv pacientov
Sprevádzanie zomierajúcich
Stále splnomocnenie na právne zastupovanie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at